تشدید تنش در عراق/ نمایندگان پارلمان تحصن کردند

تشدید تنش در عراق/ نمایندگان پارلمان تحصن کردند
ایسنا نوشت: به دنبال موکول شدن جلسه رأی‌گیری درباره کابینه جدید عراق به روز پنجشنبه، بیش از 50 نماینده در داخل پارلمان تحصن کرده و خواهان برکناری رؤسای سه‌گانه این کشور شدند.

تشدید تنش در عراق/ نمایندگان پارلمان تحصن کردند

ایسنا نوشت: به دنبال موکول شدن جلسه رأی‌گیری درباره کابینه جدید عراق به روز پنجشنبه، بیش از 50 نماینده در داخل پارلمان تحصن کرده و خواهان برکناری رؤسای سه‌گانه این کشور شدند.
تشدید تنش در عراق/ نمایندگان پارلمان تحصن کردند

خرید بک لینک

موزیک سرا