تساوی سپاهان و فولاد در نقش جهان/باز هم گلزنی بازیکنی که پرسپولیس به راحتی از دستش داد

تساوی سپاهان و فولاد در نقش جهان/باز هم گلزنی بازیکنی که پرسپولیس به راحتی از دستش داد
دیدار تیم‌های سپاهان و فولاد با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تساوی سپاهان و فولاد در نقش جهان/باز هم گلزنی بازیکنی که پرسپولیس به راحتی از دستش داد

دیدار تیم‌های سپاهان و فولاد با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
تساوی سپاهان و فولاد در نقش جهان/باز هم گلزنی بازیکنی که پرسپولیس به راحتی از دستش داد