تساوی استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان/ فینال لیگ برتر برنده نداشت!

تساوی استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان/ فینال لیگ برتر برنده نداشت!
دیدار تیم های استقلال خوزستان و استقلال تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تساوی استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان/ فینال لیگ برتر برنده نداشت!

دیدار تیم های استقلال خوزستان و استقلال تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
تساوی استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان/ فینال لیگ برتر برنده نداشت!

فروش بک لینک