ترمز دلار کشیده شد

ترمز دلار کشیده شد
اعتماد نوشت:روی افزایش نرخ ارز به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه از سوی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خط بطلان کشیده شد.

ترمز دلار کشیده شد

اعتماد نوشت:روی افزایش نرخ ارز به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه از سوی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خط بطلان کشیده شد.
ترمز دلار کشیده شد