ترامپ کوبا را تهدید کرد

ترامپ کوبا را تهدید کرد
ایرنا نوشت: دونالد ترامپ امروز دوشنبه تهدید کرد در صورتی که کوبا توافق بهتری با ایالات متحده امضا نکند، به توافق با هاوانا پایان خواهد داد.

ترامپ کوبا را تهدید کرد

ایرنا نوشت: دونالد ترامپ امروز دوشنبه تهدید کرد در صورتی که کوبا توافق بهتری با ایالات متحده امضا نکند، به توافق با هاوانا پایان خواهد داد.
ترامپ کوبا را تهدید کرد