ترامپ: دمکرات‌ها به دنبال تعطیلی دولت هستند

ترامپ: دمکرات‌ها به دنبال تعطیلی دولت هستند
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت:دمکرات ها به دنبال تعطیلی دولت و آسیب زدن به ارتش آمریکا هستند.

ترامپ: دمکرات‌ها به دنبال تعطیلی دولت هستند

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت:دمکرات ها به دنبال تعطیلی دولت و آسیب زدن به ارتش آمریکا هستند.
ترامپ: دمکرات‌ها به دنبال تعطیلی دولت هستند