تخلف دست جمعی مسافران نوروزی در مسیر بازگشت در آزادراه رشت-قزوین

تخلف دست جمعی مسافران نوروزی در مسیر بازگشت در آزادراه رشت-قزوین
عصر پنجشنبه ۱۲ فروردین ۹۵، در مسیر بازگشت مسافران نوروزی از استان گیلان، تخلفی دست جمعی از سوی رانندگان در کنارگذر آزادراه قزوین – رشت در دوربین های ترافیکی ضبط شد که در نوع خود شگفت آور است.

تخلف دست جمعی مسافران نوروزی در مسیر بازگشت در آزادراه رشت-قزوین

عصر پنجشنبه ۱۲ فروردین ۹۵، در مسیر بازگشت مسافران نوروزی از استان گیلان، تخلفی دست جمعی از سوی رانندگان در کنارگذر آزادراه قزوین – رشت در دوربین های ترافیکی ضبط شد که در نوع خود شگفت آور است.
تخلف دست جمعی مسافران نوروزی در مسیر بازگشت در آزادراه رشت-قزوین

خرید بک لینک