تجمعات چندنفره در میدان انقلاب با شعارهای سیاسی

تجمعات چندنفره در میدان انقلاب با شعارهای سیاسی

به گزارش جهان نیوز، تجمع معدودی عصر امروز در مقابل دانشگاه تهران برپا شد که برخلاف دیگر تجمعات در شهرهای مختلف که بیشتر در اعتراض به وضعیت معیشتی و در اعتراض به گرانی بود، تجمع امروز بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت.

در این تجمع به هیچ عنوان شعاری در اعتراض به گرانی سر داده نشد و شعارها بیشتر با مضامین سیاسی و ساختارشکنانه از جمله «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «مرگ بر روسیه»، «دانشجو می‌میرد ذلت نمی پذیرد» و شعارهایی تند علیه مسئولان نظام است.

به گزارش فارس، تعداد تجمع کنندگان که اکثرا جوان و دانشجو هستند، در حدود ۵۰ تا ۷۰ نفر است که تعدادی از آنها داخل دانشگاه تهران و تعدادی در خیابان هستند و ماموران یگان ویژه حاضر در محل نیز اقدام به پراکنده کردن آنها کردند.

برخی تجمع‌کنندگان در حال سنگ‌پرانی به ماموران نیروی انتظامی هستند و این تجمع موجب ایجاد ترافیک در خیابان انقلاب شده است.

درخواست تجمع کنندگان از مردم برای همراهی کردن، به دلیل سر دادن شعارهای تند و ساختارشکنانه و نیز دعوت رسانه‌های ضدانقلاب برای برپایی آن، با بی‌اعتنایی مواجه شد.

این درحالیست که بنا بر گفته قبلی مسئولان، هیچ مجوزی برای برای این تجمعات صادر نشده است.

تجمعات چندنفره در میدان انقلاب با شعارهای سیاسی

به گزارش جهان نیوز، تجمع معدودی عصر امروز در مقابل دانشگاه تهران برپا شد که برخلاف دیگر تجمعات در شهرهای مختلف که بیشتر در اعتراض به وضعیت معیشتی و در اعتراض به گرانی بود، تجمع امروز بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت.

در این تجمع به هیچ عنوان شعاری در اعتراض به گرانی سر داده نشد و شعارها بیشتر با مضامین سیاسی و ساختارشکنانه از جمله «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «مرگ بر روسیه»، «دانشجو می‌میرد ذلت نمی پذیرد» و شعارهایی تند علیه مسئولان نظام است.

به گزارش فارس، تعداد تجمع کنندگان که اکثرا جوان و دانشجو هستند، در حدود ۵۰ تا ۷۰ نفر است که تعدادی از آنها داخل دانشگاه تهران و تعدادی در خیابان هستند و ماموران یگان ویژه حاضر در محل نیز اقدام به پراکنده کردن آنها کردند.

برخی تجمع‌کنندگان در حال سنگ‌پرانی به ماموران نیروی انتظامی هستند و این تجمع موجب ایجاد ترافیک در خیابان انقلاب شده است.

درخواست تجمع کنندگان از مردم برای همراهی کردن، به دلیل سر دادن شعارهای تند و ساختارشکنانه و نیز دعوت رسانه‌های ضدانقلاب برای برپایی آن، با بی‌اعتنایی مواجه شد.

این درحالیست که بنا بر گفته قبلی مسئولان، هیچ مجوزی برای برای این تجمعات صادر نشده است.

تجمعات چندنفره در میدان انقلاب با شعارهای سیاسی