تبلیغات نامزدهای ائتلاف اصولگرایان در میان نمازگزاران

ایلنا نوشت: برگه‌های تبلیغاتی نامزدهای ائتلاف اصولگرایان در میان نمازگزاران توزیع شد.

مرجع سلامتی

شهرداری