تائید انتخابات مجلس در تهران، مشهد و ۴۹ حوزه انتخابیه دیگر

پرونده‌های ۵۱ حوزه‌ انتخابیه دیگر در جلسات شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه‌ها مورد تایید قرار گرفت.

دانلود ها پلاس

دانلود فیلم خارجی