بی‌آر‌تی، کسب‌وکار در خیابان مطهری را هم کساد می‌کند؟

بی‌آر‌تی، کسب‌وکار در خیابان مطهری را هم کساد می‌کند؟
روزنامه شهروند نوشت: عضو شورای شهر تهران گفت: در مدت ۲ ماه می‌توان به جمع‌بندی رسید که خط ویژه خیابان مطهری کارآمد است یا باید حذف شود

بی‌آر‌تی، کسب‌وکار در خیابان مطهری را هم کساد می‌کند؟

روزنامه شهروند نوشت: عضو شورای شهر تهران گفت: در مدت ۲ ماه می‌توان به جمع‌بندی رسید که خط ویژه خیابان مطهری کارآمد است یا باید حذف شود
بی‌آر‌تی، کسب‌وکار در خیابان مطهری را هم کساد می‌کند؟

فروش بک لینک

اسکای نیوز