بیانیه موگرینی در واکنش به تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی

بیانیه موگرینی در واکنش به تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی
ایرنا نوشت: فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای ‘نگرانی جدی’ این اتحادیه را از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری درباره شهر قدس اعلام کرد.

بیانیه موگرینی در واکنش به تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی

ایرنا نوشت: فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای ‘نگرانی جدی’ این اتحادیه را از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری درباره شهر قدس اعلام کرد.
بیانیه موگرینی در واکنش به تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی