بیانیه قاهره در واکنش به اظهارات مک‌کین درباره انتخابات مصر

بیانیه قاهره در واکنش به اظهارات مک‌کین درباره انتخابات مصر
ایسنا نوشت: وزارت خارجه مصر اظهارات سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در مورد سالروز انقلاب 25 ژانویه مصر را محکوم کرد و آن را “ادعاهای پوچ و گزافه‌” خواند که پیشتر از سوی این کشور رد شده است.

بیانیه قاهره در واکنش به اظهارات مک‌کین درباره انتخابات مصر

ایسنا نوشت: وزارت خارجه مصر اظهارات سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در مورد سالروز انقلاب 25 ژانویه مصر را محکوم کرد و آن را “ادعاهای پوچ و گزافه‌” خواند که پیشتر از سوی این کشور رد شده است.
بیانیه قاهره در واکنش به اظهارات مک‌کین درباره انتخابات مصر