بیانیه ستادکل نیروهای مسلح در سالروز بازگشت آزادگان: هوشیاری ملت رمز پیروزی در برابر هر توطئه است

بیانیه ستادکل نیروهای مسلح در سالروز بازگشت آزادگان: هوشیاری ملت رمز پیروزی در برابر هر توطئه است
تسنیم نوشت: ستادکل نیروهای مسلح تأکید کرد: هوشیاری و بیداری ملت و رهبری آگاه و انقلابی، رمز پیروزی در هر توطئه و شکست دسیسه‌ها و فتنه‌های نظام سلطه و صهیونیسم است.

بیانیه ستادکل نیروهای مسلح در سالروز بازگشت آزادگان: هوشیاری ملت رمز پیروزی در برابر هر توطئه است

تسنیم نوشت: ستادکل نیروهای مسلح تأکید کرد: هوشیاری و بیداری ملت و رهبری آگاه و انقلابی، رمز پیروزی در هر توطئه و شکست دسیسه‌ها و فتنه‌های نظام سلطه و صهیونیسم است.
بیانیه ستادکل نیروهای مسلح در سالروز بازگشت آزادگان: هوشیاری ملت رمز پیروزی در برابر هر توطئه است

باران دانلود