بهلول دوم مشهد ؟

هنوز دو ماهی از انتشار کتاب اسناد پرونده مرحوم حاج شیخ عباس واعظ طبسی نگذشته بود که ایشان در تاریخ ۱۴ اسفند سال جاری به رحمت خدا رفت. آنچه ذیلا آمده مروری بر برخی از نکات تازه این کتاب در باره ایشان است.

روزنامه ایران

تکست آهنگ