بهربرداری از ۴۰۰ پروژه همزمان با هفته دولت در استان اردبیل

بهربرداری از ۴۰۰ پروژه همزمان با هفته دولت در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: همزمان با هفته دولت ۴۰۰ پروژه عمرانی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی با هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیارد تومان در مناطق مختلف استان اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد.

بهربرداری از ۴۰۰ پروژه همزمان با هفته دولت در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: همزمان با هفته دولت ۴۰۰ پروژه عمرانی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی با هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیارد تومان در مناطق مختلف استان اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد.
بهربرداری از ۴۰۰ پروژه همزمان با هفته دولت در استان اردبیل

wolrd press news