برگزاری کنگره شهدای دانشجوی گیلان

برگزاری کنگره شهدای دانشجوی گیلان
دبیر کمیته دانشگاهیان کنگره ۸ هزار شهید گیلان خبر داد: جامعه دانشگاهی استان دارای ۹۷ شهید دانشجو است.

برگزاری کنگره شهدای دانشجوی گیلان

دبیر کمیته دانشگاهیان کنگره ۸ هزار شهید گیلان خبر داد: جامعه دانشگاهی استان دارای ۹۷ شهید دانشجو است.
برگزاری کنگره شهدای دانشجوی گیلان

بک لینک رنک ۱

گوشی موبایل