برپایی نمایشگاه آثارهنری معلولان در یاسوج

برپایی نمایشگاه آثارهنری معلولان در یاسوج
سید حمید عبدلپور مدیر عامل کانون اندیشه نیک هنرمندان معلول بویر احمد گفت: نمایشگاه به همت کانون برگزار شده است و این کانون در حال حاضر ۶۰ عضو دارد.

برپایی نمایشگاه آثارهنری معلولان در یاسوج

سید حمید عبدلپور مدیر عامل کانون اندیشه نیک هنرمندان معلول بویر احمد گفت: نمایشگاه به همت کانون برگزار شده است و این کانون در حال حاضر ۶۰ عضو دارد.
برپایی نمایشگاه آثارهنری معلولان در یاسوج

فروش بک لینک