بررسی تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۵ به عمر مجلس نهم نمی‌رسد

بررسی تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۵ به عمر مجلس نهم نمی‌رسد
تسنیم نوشت: عضو کمیسیون آموزش‌ و تحقیقات مجلس گفت:‌ استفساریه مربوط به بررسی سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۹۵ در دستور کار مجلس قرار نگرفته و بعید است در مجلس فعلی بررسی شود.

بررسی تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۵ به عمر مجلس نهم نمی‌رسد

تسنیم نوشت: عضو کمیسیون آموزش‌ و تحقیقات مجلس گفت:‌ استفساریه مربوط به بررسی سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۹۵ در دستور کار مجلس قرار نگرفته و بعید است در مجلس فعلی بررسی شود.
بررسی تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۵ به عمر مجلس نهم نمی‌رسد

فروش بک لینک