برخورد اتوبوس و کامیون ۷ مجروح برجای گذاشت

برخورد اتوبوس و کامیون ۷ مجروح برجای گذاشت
برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون در محور ارومیه به میاندوآب ۷ مصدوم برجای گذاشت.

برخورد اتوبوس و کامیون ۷ مجروح برجای گذاشت

برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون در محور ارومیه به میاندوآب ۷ مصدوم برجای گذاشت.
برخورد اتوبوس و کامیون ۷ مجروح برجای گذاشت

فروش بک لینک