بدبینی به همکاری نفتی با هندی‌ها/ هندی‌ها چه اهداف نفتی در ایران دارند؟

بدبینی به همکاری نفتی با هندی‌ها/ هندی‌ها چه اهداف نفتی در ایران دارند؟
اقتصادنیوز نوشت: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هندی‌ها سال‌هاست نسبت به توسعه میدان گازی فرزاد B بدقولی می‌کنند، گفت: بعید به نظر می‌رسد هند اهداف پروژه میدان گازی را عملیاتی کند.

بدبینی به همکاری نفتی با هندی‌ها/ هندی‌ها چه اهداف نفتی در ایران دارند؟

اقتصادنیوز نوشت: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هندی‌ها سال‌هاست نسبت به توسعه میدان گازی فرزاد B بدقولی می‌کنند، گفت: بعید به نظر می‌رسد هند اهداف پروژه میدان گازی را عملیاتی کند.
بدبینی به همکاری نفتی با هندی‌ها/ هندی‌ها چه اهداف نفتی در ایران دارند؟

خرید بک لینک