با کمک خیران: ۱۳۶ زندانی جرائم غیر عمد در همدان آزاد شدند

با کمک خیران: ۱۳۶ زندانی جرائم غیر عمد در همدان آزاد شدند
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: با کمک خیران، از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۳۶ زندانی نیازمند جرائم غیرعمد این استان با بدهی ۱۰۱ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال آزاد شدند.

با کمک خیران: ۱۳۶ زندانی جرائم غیر عمد در همدان آزاد شدند

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: با کمک خیران، از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۳۶ زندانی نیازمند جرائم غیرعمد این استان با بدهی ۱۰۱ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال آزاد شدند.
با کمک خیران: ۱۳۶ زندانی جرائم غیر عمد در همدان آزاد شدند