بامداد بیات آهنگساز «پاسیو» شد

بامداد بیات آهنگساز «پاسیو» شد
بامداد بیات موسیقی متن فیلم «پاسیو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی را می‌سازد.

بامداد بیات آهنگساز «پاسیو» شد

بامداد بیات موسیقی متن فیلم «پاسیو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی را می‌سازد.
بامداد بیات آهنگساز «پاسیو» شد