بازیگران «فروشنده» در میان برترین‌های سال ۲۰۱۶

بازیگران «فروشنده» در میان برترین‌های سال ۲۰۱۶
ایسنا نوشت:فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از فیلم‌های سال 2016 میلادی انتخاب شد که دارای بهترین تیم بازیگری (بهترین انتخاب بازیگران برای نقش‌ها) بوده است.

بازیگران «فروشنده» در میان برترین‌های سال ۲۰۱۶

ایسنا نوشت:فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از فیلم‌های سال 2016 میلادی انتخاب شد که دارای بهترین تیم بازیگری (بهترین انتخاب بازیگران برای نقش‌ها) بوده است.
بازیگران «فروشنده» در میان برترین‌های سال ۲۰۱۶