بازداشت ۲۰ نفر در پارتی شبانه در آمل

بازداشت ۲۰ نفر در پارتی شبانه در آمل
باشگاه خبرنگاران نوشت: دادستان آمل از دستگیری ۲۰ دانشجوی دختر و پسر در پارتی شبانه در این شهرستان خبر داد.

بازداشت ۲۰ نفر در پارتی شبانه در آمل

باشگاه خبرنگاران نوشت: دادستان آمل از دستگیری ۲۰ دانشجوی دختر و پسر در پارتی شبانه در این شهرستان خبر داد.
بازداشت ۲۰ نفر در پارتی شبانه در آمل

کتابخانه فرهنگ