بازداشت یک‌یونانی در معامله ۲۸میلیون یورویی شرکت‌نفتکش/وام‌های ۶۰۰ تا یک‌میلیون‌و۲۰۰ هزارتومانی بازنشستگی

بازداشت یک‌یونانی در معامله ۲۸میلیون یورویی شرکت‌نفتکش/وام‌های ۶۰۰ تا یک‌میلیون‌و۲۰۰ هزارتومانی بازنشستگی
ایسنا نوشت: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به حضور یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق اظهار کرد: متاسفانه حقوق این افراد همپای نرخ تورم رشد نیافته است، به عنوان مثال در سال ۸۱ نرخ تورم ۱۸٫۴ درصد بود اما افزایش حقوق ۱۰ درصد انجام شد و کاهش قدرت خرید ۶۷ درصدی بازنشستگان را به دنبال داشت اما از سال ۹۳ با کاهش نرخ تورم، افزایش حقوق نیز در حد تورم و یا بیشتر از آن انجام شد.

بازداشت یک‌یونانی در معامله ۲۸میلیون یورویی شرکت‌نفتکش/وام‌های ۶۰۰ تا یک‌میلیون‌و۲۰۰ هزارتومانی بازنشستگی

ایسنا نوشت: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به حضور یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق اظهار کرد: متاسفانه حقوق این افراد همپای نرخ تورم رشد نیافته است، به عنوان مثال در سال ۸۱ نرخ تورم ۱۸٫۴ درصد بود اما افزایش حقوق ۱۰ درصد انجام شد و کاهش قدرت خرید ۶۷ درصدی بازنشستگان را به دنبال داشت اما از سال ۹۳ با کاهش نرخ تورم، افزایش حقوق نیز در حد تورم و یا بیشتر از آن انجام شد.
بازداشت یک‌یونانی در معامله ۲۸میلیون یورویی شرکت‌نفتکش/وام‌های ۶۰۰ تا یک‌میلیون‌و۲۰۰ هزارتومانی بازنشستگی

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی