بارش برف هواپیماها را زمین‌گیر کرد/وضعیت فرودگاه امام را ببینید

بارش برف هواپیماها را زمین‌گیر کرد/وضعیت فرودگاه امام را ببینید
بارش سنگین برف که از شب گذشته آغاز شده،پروازهای فرودگاه امام خمینی (ره) را لغو کرد.

بارش برف هواپیماها را زمین‌گیر کرد/وضعیت فرودگاه امام را ببینید

بارش سنگین برف که از شب گذشته آغاز شده،پروازهای فرودگاه امام خمینی (ره) را لغو کرد.
بارش برف هواپیماها را زمین‌گیر کرد/وضعیت فرودگاه امام را ببینید