اینفوگرافیک | دلایل افزایش قیمت تخم‌مرغ به زبان ساده

اینفوگرافیک | دلایل افزایش قیمت تخم‌مرغ به زبان ساده
جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی یکی از تاکیدات دولت برای حفظ تورم تک رقمی و جلوگیری از تحمیل فشار بر سفره‌های مردم بوده است. این موضوع همواره مورد تاکید دولت بوده است و تا جایی است که حتی در برخی موارد رئیس‌جمهور شخصاً وارد شده و دستور ارزانی برخی کالاها که افزایش 20 درصدی داشتند، را صادر کرد.

اینفوگرافیک | دلایل افزایش قیمت تخم‌مرغ به زبان ساده

جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی یکی از تاکیدات دولت برای حفظ تورم تک رقمی و جلوگیری از تحمیل فشار بر سفره‌های مردم بوده است. این موضوع همواره مورد تاکید دولت بوده است و تا جایی است که حتی در برخی موارد رئیس‌جمهور شخصاً وارد شده و دستور ارزانی برخی کالاها که افزایش 20 درصدی داشتند، را صادر کرد.
اینفوگرافیک | دلایل افزایش قیمت تخم‌مرغ به زبان ساده