ایران و آذربایجان تفاهم‌نامه مطبوعاتی امضا کردند

ایران و آذربایجان تفاهم‌نامه مطبوعاتی امضا کردند
ایسنا نوشت: نماینده شورای مطبوعات آذربایجان و معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تقویت و گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای میان دو کشور ایران و آذربایجان،‌ تفاهمنامه امضا کردند.

ایران و آذربایجان تفاهم‌نامه مطبوعاتی امضا کردند

ایسنا نوشت: نماینده شورای مطبوعات آذربایجان و معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تقویت و گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای میان دو کشور ایران و آذربایجان،‌ تفاهمنامه امضا کردند.
ایران و آذربایجان تفاهم‌نامه مطبوعاتی امضا کردند

دانلود مستقیم تلگرام فارسی