اگر ایربگ خودرو فقط ۷صدم ثانیه دیر عمل کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر ایربگ خودرو فقط ۷صدم ثانیه دیر عمل کند، چه اتفاقی می‌افتد؟
فقط ۷ صدم ثانیه؛ اهمیت سرعت باز شدن ایربگ خودرو را ببینید. (ویدیو صدا ندارد)

اگر ایربگ خودرو فقط ۷صدم ثانیه دیر عمل کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

فقط ۷ صدم ثانیه؛ اهمیت سرعت باز شدن ایربگ خودرو را ببینید. (ویدیو صدا ندارد)
اگر ایربگ خودرو فقط ۷صدم ثانیه دیر عمل کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

خرید بک لینک