انهدام ۳۳ باند قاچاق مواد مخدر در استان اردبیل

انهدام ۳۳ باند قاچاق مواد مخدر در استان اردبیل
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از انهدام ۳۳ باند قاچاق مواد مخدر در استان اردبیل خبر داد و گفت: امسال تعداد قاچاقچیان دستگیرشده در عملیات انهدام باندهای قاچاق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.

انهدام ۳۳ باند قاچاق مواد مخدر در استان اردبیل

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از انهدام ۳۳ باند قاچاق مواد مخدر در استان اردبیل خبر داد و گفت: امسال تعداد قاچاقچیان دستگیرشده در عملیات انهدام باندهای قاچاق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.
انهدام ۳۳ باند قاچاق مواد مخدر در استان اردبیل