انهدام مقر داعش با موشک های لیزری

جنگنده‌ انگلیسی با شلیک موشک‌های بریم استون، مقر داعش را نابود کرد.

اتومبیل

پرشین موزیک