انتخابات انجمن هنرهای نمایشی اردبیل به تعویق افتاد

انتخابات انجمن هنرهای نمایشی اردبیل به تعویق افتاد
انتخابات انجمن هنرهای نمایشی اردبیل به دلیل نرسیدن حد نصاب لغو شد. و به گفته مدیر امور استان‌های مرکز هنرهای نمایشی این انتخابات در آینده‌ نزدیک مجدداً برگزار می‌شود.

انتخابات انجمن هنرهای نمایشی اردبیل به تعویق افتاد

انتخابات انجمن هنرهای نمایشی اردبیل به دلیل نرسیدن حد نصاب لغو شد. و به گفته مدیر امور استان‌های مرکز هنرهای نمایشی این انتخابات در آینده‌ نزدیک مجدداً برگزار می‌شود.
انتخابات انجمن هنرهای نمایشی اردبیل به تعویق افتاد

آلرژی و تغذیه