افتتاح بانک ویژه بانوان در مشهد/ عکس

افتتاح بانک ویژه بانوان در مشهد/ عکس
بانک ملی شعبه فاطمیه مشهد، مخصوص بانوان راه‌اندازی شد.

افتتاح بانک ویژه بانوان در مشهد/ عکس

بانک ملی شعبه فاطمیه مشهد، مخصوص بانوان راه‌اندازی شد.
افتتاح بانک ویژه بانوان در مشهد/ عکس

خرید بک لینک