اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با صنعت نفت آبادان

اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با صنعت نفت آبادان
ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با صنعت نفت آبادان اعلام شد.

اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با صنعت نفت آبادان

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با صنعت نفت آبادان اعلام شد.
اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با صنعت نفت آبادان