اعلام اولویت‌های کسر خدمت سربازی از سوی اینترپل ایران

اعلام اولویت‌های کسر خدمت سربازی از سوی اینترپل ایران
رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی پلیس بین‌الملل ایران (اینترپل تهران) برخی از محورهای پژوهشی را برای استفاده از کسر خدمت سربازی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مشمول اعلام کرد.

اعلام اولویت‌های کسر خدمت سربازی از سوی اینترپل ایران

رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی پلیس بین‌الملل ایران (اینترپل تهران) برخی از محورهای پژوهشی را برای استفاده از کسر خدمت سربازی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مشمول اعلام کرد.
اعلام اولویت‌های کسر خدمت سربازی از سوی اینترپل ایران