اظهارنظر کتایون ریاحی درباره یک نمایشگاه نقاشی: کارها حس خوبی به من دادند

اظهارنظر کتایون ریاحی درباره یک نمایشگاه نقاشی: کارها حس خوبی به من دادند
نمایشگاه نقاشی‌های وجید امینی با نام «جای دیگر» عصر جمعه پنجم آذرماه 95 در گالری ایوان افتتاح شد.

اظهارنظر کتایون ریاحی درباره یک نمایشگاه نقاشی: کارها حس خوبی به من دادند

نمایشگاه نقاشی‌های وجید امینی با نام «جای دیگر» عصر جمعه پنجم آذرماه 95 در گالری ایوان افتتاح شد.
اظهارنظر کتایون ریاحی درباره یک نمایشگاه نقاشی: کارها حس خوبی به من دادند