استقبال بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار مسافر نوروزی از پارک‌های جنگلی سمنان

استقبال بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار مسافر نوروزی از پارک‌های جنگلی سمنان
بهزاد گلابیان رئیس اداره جنگل و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از بازدید و اسکان موقت بیش از یک میلیون و 500 هزار مسافر نوروزی پارک‌های جنگلی این استان خبر داد.

استقبال بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار مسافر نوروزی از پارک‌های جنگلی سمنان

بهزاد گلابیان رئیس اداره جنگل و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از بازدید و اسکان موقت بیش از یک میلیون و 500 هزار مسافر نوروزی پارک‌های جنگلی این استان خبر داد.
استقبال بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار مسافر نوروزی از پارک‌های جنگلی سمنان

فروش بک لینک