اسامی ۱۱ مجروح حادثه تروریستی حله عراق

اسامی ۱۱ مجروح حادثه تروریستی حله عراق
سرپرست اوژانس کشور با بیان اینکه تلاش برای شناسایی مجروحان و اجساد شهدای ایرانی حادثه حله ادامه دارد، گفت: اسامی ۱۱ زائر افغانستانی مقیم ایران که در این حادثه مجروح شده‌اند مشخص شد.

اسامی ۱۱ مجروح حادثه تروریستی حله عراق

سرپرست اوژانس کشور با بیان اینکه تلاش برای شناسایی مجروحان و اجساد شهدای ایرانی حادثه حله ادامه دارد، گفت: اسامی ۱۱ زائر افغانستانی مقیم ایران که در این حادثه مجروح شده‌اند مشخص شد.
اسامی ۱۱ مجروح حادثه تروریستی حله عراق