اسارت ۱۶ نظامی ارتش ترکیه در عفرین +عکس

اسارت ۱۶ نظامی ارتش ترکیه در عفرین +عکس

به گزارش جهان نیوز، یک فرمانده ارشد شبه نظامیان کرد چند ملیتی وابسته به آمریکا از اسارت 16 سرباز ارتش ترکیه در نبردهای 6 روز گذشته در اطراف شهر عفرین سوریه خبر داده است. بنابر این گزارش، احمد شوقی اعلام کرد کانون درگیری ها در منطقه جندیرس در جنوب عفرین منجر به کشته شدن 4 شبه نظامی کرد کشته شده اند.

از سوی دیگر مرکز حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان دولت مستقر در لندن از کشته شدن دستکم ۴۲ نظامی ترکیه و معارض مسلح سوری وابسته به آنها و ۴۸ تن از تجزیه طلبان کرد طی نبردهای ۶ روز اخیر خبر داد.

 

منبع: اعلام الحربی

اسارت ۱۶ نظامی ارتش ترکیه در عفرین +عکس

به گزارش جهان نیوز، یک فرمانده ارشد شبه نظامیان کرد چند ملیتی وابسته به آمریکا از اسارت 16 سرباز ارتش ترکیه در نبردهای 6 روز گذشته در اطراف شهر عفرین سوریه خبر داده است. بنابر این گزارش، احمد شوقی اعلام کرد کانون درگیری ها در منطقه جندیرس در جنوب عفرین منجر به کشته شدن 4 شبه نظامی کرد کشته شده اند.

از سوی دیگر مرکز حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان دولت مستقر در لندن از کشته شدن دستکم ۴۲ نظامی ترکیه و معارض مسلح سوری وابسته به آنها و ۴۸ تن از تجزیه طلبان کرد طی نبردهای ۶ روز اخیر خبر داد.

 

منبع: اعلام الحربی

اسارت ۱۶ نظامی ارتش ترکیه در عفرین +عکس