ادارات و دانشگاه ها به علت گرد و غبار در ۱۵ شهر خوزستان تعطیل شدند

معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: به علت پیش بینی وقوع پدیده گرد و غبار، کلیه مدارس، دانشگاه ها و ادارات در ۱۵ شهر استان خوزستان فردا دو شنبه تعطیل هستند.

کرمان نیوز

تلگرام