اختصاص ارز بانکی به برخی از کالاها ممنوع شد

اختصاص ارز بانکی به برخی از کالاها ممنوع شد
ایرنا نوشت: سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد، برخی از کالاها(شماره تعرفه‌ها) که مشمول ارز متقاضی است، قابلیت استفاده از ارز سیستم بانکی را ندارند.

اختصاص ارز بانکی به برخی از کالاها ممنوع شد

ایرنا نوشت: سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد، برخی از کالاها(شماره تعرفه‌ها) که مشمول ارز متقاضی است، قابلیت استفاده از ارز سیستم بانکی را ندارند.
اختصاص ارز بانکی به برخی از کالاها ممنوع شد

بک لینک