احمد توکلی: از میرحسین کینه به دل ندارم اما…/با آیت‌الله هاشمی دعوای شخصی نداشتم،دعایشان می‌کنم

احمد توکلی: از میرحسین کینه به دل ندارم اما…/با آیت‌الله هاشمی دعوای شخصی نداشتم،دعایشان می‌کنم
احمد توکلی از دلایل اختلافاتش با دولت دوران جنگ روایت کرد.

احمد توکلی: از میرحسین کینه به دل ندارم اما…/با آیت‌الله هاشمی دعوای شخصی نداشتم،دعایشان می‌کنم

احمد توکلی از دلایل اختلافاتش با دولت دوران جنگ روایت کرد.
احمد توکلی: از میرحسین کینه به دل ندارم اما…/با آیت‌الله هاشمی دعوای شخصی نداشتم،دعایشان می‌کنم