احمدی نژاد: امام(ره) از وضع حاکم راضی نیست!

احمدی نژاد: امام(ره) از وضع حاکم راضی نیست!

به گزارش جهان نیوز، محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم که صبح امروز به همراه جمعی از مسئولان دولت سابق از جمله اسفندیار رحیم مشایی و بقایی برای تجدید بیعت با آرمان های امام راحل به مرقد بنیانگذار کبیرانقلاب رفته بود، گفت: انقلاب متعلق به ملت است. محصول فداکاری و جانفشانی های ملت است. تردید ندارم که انقلاب به آرمان هایش خواهد رسید. و تردید هم ندارم که امام(ره) از وضعی که امروز حاکم است، فشارهایی که به مردم تحمیل می شود و وضع زندگی مردم راضی نیست.

احمدی نژاد ادامه داد: انقلاب زنده است، آرمان ها زنده هستند و همه شرایط به نفع ملت ایران تغییر خواهد کرد.

احمدی نژاد: امام(ره) از وضع حاکم راضی نیست!

به گزارش جهان نیوز، محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم که صبح امروز به همراه جمعی از مسئولان دولت سابق از جمله اسفندیار رحیم مشایی و بقایی برای تجدید بیعت با آرمان های امام راحل به مرقد بنیانگذار کبیرانقلاب رفته بود، گفت: انقلاب متعلق به ملت است. محصول فداکاری و جانفشانی های ملت است. تردید ندارم که انقلاب به آرمان هایش خواهد رسید. و تردید هم ندارم که امام(ره) از وضعی که امروز حاکم است، فشارهایی که به مردم تحمیل می شود و وضع زندگی مردم راضی نیست.

احمدی نژاد ادامه داد: انقلاب زنده است، آرمان ها زنده هستند و همه شرایط به نفع ملت ایران تغییر خواهد کرد.

احمدی نژاد: امام(ره) از وضع حاکم راضی نیست!