اجرای زنگ انشا با موضوع وقف در شاهرود/ فرهنگ وقف به بدنه آموزش و پرورش تزریق می‌شود

اجرای زنگ انشا با موضوع وقف در شاهرود/ فرهنگ وقف به بدنه آموزش و پرورش تزریق می‌شود
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود از اجرای زنگ انشا با موضوع وقف در این شهرستان خبر داد و گفت: فرهنگ وقف به بدنه آموزش و پرورش تزریق می‌شود

اجرای زنگ انشا با موضوع وقف در شاهرود/ فرهنگ وقف به بدنه آموزش و پرورش تزریق می‌شود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود از اجرای زنگ انشا با موضوع وقف در این شهرستان خبر داد و گفت: فرهنگ وقف به بدنه آموزش و پرورش تزریق می‌شود
اجرای زنگ انشا با موضوع وقف در شاهرود/ فرهنگ وقف به بدنه آموزش و پرورش تزریق می‌شود