آیت الله هاشمی پس از ترور شهید آیت در خاطراتش چه نوشت؟/ علت کینه اصلاح طلبان از دکتر آیت چیست؟