آیت‌الله جنتی: دولت مواضع صریح و قاطعی را نسبت به آمریکا اتخاذ کند /توجه جدی برای رفع مشکلات اقتصادی

آیت‌الله جنتی: دولت مواضع صریح و قاطعی را نسبت به آمریکا اتخاذ کند /توجه جدی برای رفع مشکلات اقتصادی
ایسنا نوشت:رییس مجلس خبرگان گفت: دولت تبعیت از ولایت فقیه را در قول و عمل خود به نمایش گذارد و نسبت به عوامل فتنه و فتنه‌گران حساسیت بیشتری از خود نشان دهد.

آیت‌الله جنتی: دولت مواضع صریح و قاطعی را نسبت به آمریکا اتخاذ کند /توجه جدی برای رفع مشکلات اقتصادی

ایسنا نوشت:رییس مجلس خبرگان گفت: دولت تبعیت از ولایت فقیه را در قول و عمل خود به نمایش گذارد و نسبت به عوامل فتنه و فتنه‌گران حساسیت بیشتری از خود نشان دهد.
آیت‌الله جنتی: دولت مواضع صریح و قاطعی را نسبت به آمریکا اتخاذ کند /توجه جدی برای رفع مشکلات اقتصادی

افق