آیا واقعا ارز تک‌نرخی می‌شود؟

آیا واقعا ارز تک‌نرخی می‌شود؟
پویا جبل عاملی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: تصمیم‌گیری در مورد مسائل ارزی بیش از سایر موضوعات اقتصادی در منظومه‌ای فراتر از نهادهای مسوول تعیین می‌شود.

آیا واقعا ارز تک‌نرخی می‌شود؟

پویا جبل عاملی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: تصمیم‌گیری در مورد مسائل ارزی بیش از سایر موضوعات اقتصادی در منظومه‌ای فراتر از نهادهای مسوول تعیین می‌شود.
آیا واقعا ارز تک‌نرخی می‌شود؟

خرید بک لینک