آلودگی هوای بیرون را رها کنید، آلودگی هوای داخل خانه هرسال ۴.۵ میلیون نفر را می کشد

حدود سه میلیارد نفر در جهان هنوز از سوخت جامد (چوب، ضایعات محصول، زغال چوب و ذغال سنگ و کود) برای تامین نیاز روزانه خود در پخت و پز، گرمایش و روشنایی استفاده می کنند.

اخبار دنیای دیجیتال

اسکای نیوز