آقای روحانی بعد از فوت آقای هاشمی با لحن آمرانه‌ای با ما صحبت می‌کند/ حضور اصلاح‌طلبان نام و نشان دار در کابینه را به نفع خود نمی داند

آقای روحانی بعد از فوت آقای هاشمی با لحن آمرانه‌ای با ما صحبت می‌کند/ حضور اصلاح‌طلبان نام و نشان دار در کابینه را به نفع خود نمی داند

گروه سیاسی جهان نیوز: خاتمی در جلسه شورای هماهنگی اصلاحات گلایه شدید و مفصّلی از آقای روحانی مطرح کرده و گفته است آقای روحانی تقریباً به هیچ کدام از آن قول و قرارها و تعهداتی که قبل از انتخابات با ما داشته عمل نکرده و الآن کار به جایی رسیده که حتی نمی توانیم او را پیدا کنیم و تلفن‌های ما را هم جواب نمی‌دهد و ما صرفا مجبوریم از طریق واسطه‌ها با روحانی صحبت کنیم! یک بار آقای جهانگیری و بار دیگر آقای ظریف و به هر واسطه‌ای هم یک حرفی می‌زند

رئیس دولت اصلاحات چند نکته هم گفته است: نکته اول این است که ظاهراً آقای روحانی فقط با ما می‌خواست تا انتخابات بیاید و ما او را دیگر بعد از انتخابات ندیدیم در حالی که قبل از انتخابات راجع به هر چیزی با ما مشورت می‌کرد.

نکته دوم اینکه آقای روحانی بعد از فوت آقای هاشمی [رفسنجانی] با لحن امرانه‌ای با ما صحبت می‌کند و یک‌طوری با ما حرف می‌زند که انگار ایشان جانشین آقای هاشمی است و ما باید از حرف‌های او تبعیت کنیم درحالی که خود آقای هاشمی نیز با ما اینطور برخورد نمی‌کرد و معمولاً نظرات همه را می‌شنید.

نکته دیگری که هست، این است که آقای روحانی حضور اصلاح‌طلبان نام و نشان دار و شناخته شده در کابینه را به نفع خودش نمی‌داند و حتی از بین اصلاح‌طلبان سراغ آن افرادی رفته است که با او رفاقت قدیمی دارند و در واقع اصلاح‌طلب به معنای سازمانی کلمه محسوب نمی‌شوند.

خاتمی تصریح می کند: مسأله دیگر اینکه فردی به من مراجعه کرده و فوق‌العاده نگران و ناراحت از مشی آقای روحانی است و از من خواسته است درباره آینده دولت و نقش آقای جهانگیری در دولت با آقای روحانی صحبت کنم درحالی که ما تنها کانالمان با آقای روحانی همین آقای جهانگیری است و ما دسترسی مستقیمی به روحانی نداریم.

رئیس دولت اصلاحات می افزاید: من می‌دانم کابینه که رأی بگیرد و از مجلس بیرون بیاید دوباره به ما مراجعه خواهد کرد و تلاش خواهد کرد نظر ما را جلب کند اما دیگر بی‌فایده است و ما باید بنشینیم و تکلیف‌مان را با آقای روحانی معلوم کنیم.
 

آقای روحانی بعد از فوت آقای هاشمی با لحن آمرانه‌ای با ما صحبت می‌کند/ حضور اصلاح‌طلبان نام و نشان دار در کابینه را به نفع خود نمی داند

گروه سیاسی جهان نیوز: خاتمی در جلسه شورای هماهنگی اصلاحات گلایه شدید و مفصّلی از آقای روحانی مطرح کرده و گفته است آقای روحانی تقریباً به هیچ کدام از آن قول و قرارها و تعهداتی که قبل از انتخابات با ما داشته عمل نکرده و الآن کار به جایی رسیده که حتی نمی توانیم او را پیدا کنیم و تلفن‌های ما را هم جواب نمی‌دهد و ما صرفا مجبوریم از طریق واسطه‌ها با روحانی صحبت کنیم! یک بار آقای جهانگیری و بار دیگر آقای ظریف و به هر واسطه‌ای هم یک حرفی می‌زند

رئیس دولت اصلاحات چند نکته هم گفته است: نکته اول این است که ظاهراً آقای روحانی فقط با ما می‌خواست تا انتخابات بیاید و ما او را دیگر بعد از انتخابات ندیدیم در حالی که قبل از انتخابات راجع به هر چیزی با ما مشورت می‌کرد.

نکته دوم اینکه آقای روحانی بعد از فوت آقای هاشمی [رفسنجانی] با لحن امرانه‌ای با ما صحبت می‌کند و یک‌طوری با ما حرف می‌زند که انگار ایشان جانشین آقای هاشمی است و ما باید از حرف‌های او تبعیت کنیم درحالی که خود آقای هاشمی نیز با ما اینطور برخورد نمی‌کرد و معمولاً نظرات همه را می‌شنید.

نکته دیگری که هست، این است که آقای روحانی حضور اصلاح‌طلبان نام و نشان دار و شناخته شده در کابینه را به نفع خودش نمی‌داند و حتی از بین اصلاح‌طلبان سراغ آن افرادی رفته است که با او رفاقت قدیمی دارند و در واقع اصلاح‌طلب به معنای سازمانی کلمه محسوب نمی‌شوند.

خاتمی تصریح می کند: مسأله دیگر اینکه فردی به من مراجعه کرده و فوق‌العاده نگران و ناراحت از مشی آقای روحانی است و از من خواسته است درباره آینده دولت و نقش آقای جهانگیری در دولت با آقای روحانی صحبت کنم درحالی که ما تنها کانالمان با آقای روحانی همین آقای جهانگیری است و ما دسترسی مستقیمی به روحانی نداریم.

رئیس دولت اصلاحات می افزاید: من می‌دانم کابینه که رأی بگیرد و از مجلس بیرون بیاید دوباره به ما مراجعه خواهد کرد و تلاش خواهد کرد نظر ما را جلب کند اما دیگر بی‌فایده است و ما باید بنشینیم و تکلیف‌مان را با آقای روحانی معلوم کنیم.
 

آقای روحانی بعد از فوت آقای هاشمی با لحن آمرانه‌ای با ما صحبت می‌کند/ حضور اصلاح‌طلبان نام و نشان دار در کابینه را به نفع خود نمی داند